Planurile Coaliţiei Nazism / IG Farben / pentru o "Nouă Europă". Documente conexe
Înapoi la prezentarea generală

Joachim von Ribbentrop: 
Crearea unui "Comitet European"

5 aprilie 1943

Ribbentrop a emis instrucţiuni pentru crearea unui "comitet european", în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi directive cu privire la activitatea sa. Cu o singură excepţie nu există nicio dovadă în dosarele ministerului că a realizat sau efectuat vreo funcţie.

Decret

 1. Un Comitet european (Euro-Ausschuss) va fi format sub indrumarea mea împreună cu Ministerul de Externe, care va fi compus din următorii membri: 
  Secretarul de stat von Steengracht (în acelaşi timp, director adjunct)
  Ambasadorul Gaus
  Ambasadorul von Rintelen
  Subsecretar de stat Hencke
  Directorul ministerial Wiehl
  Ministrul Albrecht
  Ministrul Schmidt (presă) 
  Ministrul Rühle
  Ministrul Profesor Berber
  Dr. Megerle
  Consilier de Legaţie Senior (sic) von Schmieden
  Consilier de Legaţie Wagner 
  Brigadeführer Şase 
  Brigadeführer Frenzel 
  Consilier de Legaţie von Trutzschler este numit secretar al Comitetului european.
 2. Comitetul european se va întâlni numai atunci când este necesar iar lucrările sale sunt de natură confidenţială. Îmi voi rezerva dreptul de a determina exact momentul în care departamentele Reich-ului şi birourile de partid interesate trebuie să fie informate cu privire la crearea Comitetului european şi când li se va cere să trimită delegaţi.
 3. În vederea pregătirii pentru reuniunea Comitetului european următoarele echipe vor fi stabilite deja:
  Echipa A: Sub conducerea Prof. Berber 
  Este sarcina acestei echipe de a compila un studiu grafic al materialului istoric, geografic şi statistic asupra fiecărei ţări europene în parte. Mai mult, este de datoria acestei echipe să pregătească date istorice cu privire la evoluţiile politice din Europa, dând astfel o atenţie deosebită formelor anterioare de alianţe europene.Consilierii politici pentru ţările străine din departamentele individuale din cadrul Ministerului de Externe îl vor asista pe Prof. Berber în compilarea materialelor fiecărei ţări în parte.
  Echipa B: Sub conducerea ambasadorului von Rintelen 
  Această echipă va investiga problemele care necesită o soluţionare legală în viitoarea realizare a Noii Ordini Europene. De o importanţă deosebită pentru compilare sunt acele complexe de întrebări pentru care o reglementare pentru întreagă Europă trebuie să fie elaborată sau care trebuie să fie reglementate în mod uniform cu toţi potenţialii semnatari. În sarcinile atribuite acestei echipe, conducătorii departamentelor aparţinând Comitetului european sunt autorizaţi să desemneze deputaţi, care urmează să fie selectaţi dintre consilieri aparţinând acestui departament.
  Echipa C: Sub conducerea ministrului Schmidt (presă)
  Această echipă este desemnată cu supravegherea şi, dacă este necesar, cu orientarea propagandei cu privire la problema europeană, cu controlul şi coordonarea presei, problemele tratate etc de-a lungul liniilor de uniforme. ?efii de departamente ale acestei echipe sunt, de asemenea, autorizaţi să numească deputaţi, care urmează a fi selectaţi din rândul consilierilor acelor departamente.
 4. Materialele dobândite de aceste echipe în activităţile lor vor fi colectate în mod constant şi depuse la secretarul Comitetului, Consilierul de Legaţie von Trutzschler, pentru a le avea la îndemână în orice moment. Consilierul de Legaţie von Trutzschler, ca de obicei, va continua să colecteze date privind obiectivele de război ale inamicului şi alte declaraţii străine importante cu privire la problema europeană.

Sediul central frontal, 05 aprilie 1943
                          (semnat) Ribbentrop

 

Directive 
privind activitatea Comitetului european

 1. Sarcina principală a Comitetului în acest stadiu actual al războiului este colectarea de materiale şi pregătirea datelor pentru a fi utilizate pentru stabilirea în viitor a Noii Ordini Europene după ce războiul s-a încheiat. Pentru moment nu se va elabora nici un plan concret pentru modelarea viitorului Europei în ansamblu. Acesta trebuie să pornească de la punctul de vedere că, în viitor, relaţiile Germaniei Mari cu fiecare ţară europeană va fi fie de o natură mai apropiată, fie de un caracter liber şi nu pot fi proiectate în funcţie de o formulă statică. O decizie separată va trebui să se ia în cazul fiecărei ţări şi naţiuni atunci când va fi momentul. Este totuşi sigur deja că viitoarea Europă poate exista numai în cazul în care poziţia dominantă a Germaniei Mari se afirmă cu succes. Securizarea acestei poziţii predominante va fi considerată, prin urmare, un nucleu al viitoarei Noi Ordini. De o importanţă deosebită este, de asemenea, examinarea acelor aspecte pentru care trebuie să fie încheiat un acord european.
 2. În ceea ce priveşte tratamentul propagandistic al problemei europene, trebuie să ne limităm, la început, la formulări generale ori de câte ori este oferită posibilitatea de a exprima faptul că scopul nostru este crearea unei Noi Ordini care va asigura existenţa naţiunilor europene, în strânse relaţii economice şi culturale între ele şi eliminarea tutelei străine. A face referire mai detaliată la structura politică a viitoarei Europei iese din discuţie. Dacă ar fi să proclamăm principii pentru aceasta, ele ar trebui să îndeplinească cerinţele acestor naţiuni pentru auto-guvernare şi independenţă şi să facă promisiuni că va fi un succes din punct de vedere propagandistic, întrucât este o certitudine deja astăzi că siguranţa viitorului Europei faţă de o ameninţare exterioară va cere restricţii de independenţă şi sacrificii din partea fiecărei dintre aceste ţări. În plus, structura de stat şi naţională complicată a Europei nu permite să se stabilească norme standard pentru toate ţările. Trebuie, prin urmare, să ne limităm la a promite diferitelor naţiuni că fiecare dintre ele îşi va găsi locul său în Europa viitorului. În general, totuşi, trebuie să ne abţinem de la a merge mai adânc în discuţiile cu privire la astfel de chestiuni.
 3. Exploatarea corectă a fricii împărtăşite de către toate ţările că bolşevismul ar putea pătrunde în Europa se poate dovedi a fi un avantaj eficient în pregătirea naţiunilor europene pentru necesitatea unei viitoare Noi Ordini. Cu cât devine mai evident faptul că Rusia Sovietică, în cazul unei victorii a aliaţilor, va tolera numai acele guverne din Europa care sunt agreate de Moscova, şi care prin urmare sunt bolşevice, şi cu cât mai mult toate naţiunile realizează că numai Wehrmacht-ul german poate preveni acest pericol, cu atât mai repede toate ţările vor recunoaşte necesitatea Noii Ordini Europene care, mai presus de orice, trebuie să fie proiectată astfel încât să se evite în viitor repetarea unor astfel de situaţii periculoase. De asemenea, este necesar să se sublinieze păstrarea puterilor occidentale în afara Europei - de exemplu, Anglia şi Statele Unite - şi obstrucţionarea viitoarelor interferenţe în numele menţinerii păcii în Europa. Clarificarea scopurilor de război ale inamicilor noştri, în special cele ale Moscovei, reprezintă, prin urmare, cea mai bună propagandă pe care o putem folosi în prezent cu scopul de a face plauzibilă necesitatea în viitor a Noii Ordini Europene. Europa trebuie să fie organizate în aşa fel încât o astfel de situaţie periculoasă să nu se poată întâmpla din nou. Nu există nici un motiv special pentru o accentuare propagandistică privind concluzia care poate fi trasă din criza actuală pentru conturarea viitoarei Europe. Cu cât opinia publică din diferite ţări va putea fi determinată mai mult să tragă propria concluzie, cu atât mai bine va fi.

(semnat) Ribbentrop

Vezi documentul original (în limba germană)