Planurile coaliţiei Nazism / IG Farben pentru o "Nouă Europă". Documente conexe
Înapoi la prezentarea generală

Werner Daitz:
Sfere continentale autentice şi false.
Legile Lebensraum-ului.

A doua jumătate a anului 1942

Teoreticianul spaţiilor largi, Daitz, a comparat ideea unei noi ordini în Europa cu conceptul şi principiul de Lebensraum.

(…) Din moment ce viaţa europeană nu mai poate găsi o casă în zone izolate şi îndepărtate de pe pământ (America de Nord şi Sud, Australia, etc), unde imigranţii din Europa şi-au pierdut treptat caracteristicile lor adevărate, aceasta a revenit la proprietă?ile sale naturale europene şi încă o dată şi-a găsit centrul său natural de greutate în inima Europei. Ideologiile unei economii mondiale, democraţia şi parlamentarismul, inventat de către Marea Britanie în secolul trecut, pentru a justifica şi a prelungi această formă nefirească de viaţă europeană, pierd teren şi dispar odată cu fenomenul la fel de nefiresc al hegemoniei britanice. Pur şi simplu nu este posibil pe termen lung de a controla Lebensraum-ul european din Insulele Britanice: acesta poate fi controlat şi având în vedere echilibrul său adecvat în Europa, a reînviat vechile tensiuni dintre spaţiu de locuit şi spaţiu politic, care din nou au fost exacerbate de faptul că elementele cele mai active ale grupurilor naţionale ar putea să nu mai emigreze, pentru că teritoriile de peste mări au devenit independente (datorită procesului de transformare a europenilor deja stabiliţi acolo), punând capăt unui aflux mai mare de europeni. Prin urmare, aceste elemente presează acum pentru o reorganizare a spaţiului european - care s-a redus la o noţiune pur şi simplu geografică - pe baza legilor naturale, astfel încât să poată deveni din nou un adevărat Lebensraum extins a familiei naţiunilor europene şi, prin urmare, un spaţiu larg autentic .

La fel cum o comunitate naţională pierdută şi spaţiul său de viaţă poate fi recuperat doar de compatrioţii care acţionează ca indivizi, la comunitatea naturală a unei familii de naţiuni şi spaţiul său de viaţă extins poate fi recuperat doar de naţionalităţi individuale.

Din aceste motive, în prima fază a revoluţiei europene din 1914-1918 de ideea de popoare şi spaţiul lor de viaţă (Volkstum, Volkischer Lebensraum), ar fi trebuit să fie recunoscute ca idee principală şi superioară stat teritorial (Staatsraum). Dar "învingătorii" din 1918 au eşuat în totalitate să recunoască acest lucru, aşa cum este arătat de lucrul făcut de mântuială la Versailles şi în tratatele asociate, care au crescut numărul de unităţi teritoriale, încălcând Lebensraum-ul a popoarelor mult mai grav decât înainte şi aducând astfel conflictul între Staatsraum şi Lebensraum pe culmile cele mai înalte. Tensiunea a fost în cele din urmă eliberată de explozia revoluţionară a naţional-socialismului şi fascismului, atunci când Adolf Hitler a dat un exemplu tuturor naţiunilor din Europa prin proclamarea drepturilor suverane ale Volkstum şi spaţiului său vital în opoziţie cu statul şi pretenţiile sale teritoriale. Acelaşi lucru a fost realizat în Italia de către fascismul în ceea ce priveşte stilul de viaţă roman, şi în Spania, de către Falange. În acelaşi fel, toate celelalte popoare europene care doresc să-şi păstreze existenţa trebuie să-şi adapteze modul lor de viaţă şi sistemele lor juridice şi teritoriale unui nou model etnic şi european, fie pe liniile stilului de viaţă german din zona de nord şi a Mării Baltice, fie pe stilul de viaţă roman din bazinul mediteranean. Acelaşi lucru este valabil şi pentru popoarele din Europa de Est ale teritoriului rusesc care vor fi reintegrate în Lebensraum-ul european. Ei trebuie să adopte acum o nouă atitudine etnică şi europeană, în conformitate cu stilul de viaţă est european aşa cum este dictat de geografie şi rasă, implicaţi cum care sunt în cea de a doua parte a revoluţiei europene şi recuperarea întregului Lebensraum al familiei popoarelor europene. Prin utilizarea acestui concept de "familie a popoarelor" Führer-ul a evitat despicarea firului de păr şi ambiguitate etnologilor profesionişti şi şi-a bazat, încă o dată, politica sa pe o înţelegere corectă a realităţilor biologice şi politice. (…)

Odată ce noul principiu anunţat de Führer-ului, că rasa (Volkstum) şi Lebensraum-ul sunt valori supreme şi inalienabile, este acceptat întreaga familie a naţiunilor europene şi îşi găseşte expresia într-o nouă concepţie de drept şi a unei noi legislaţii, statele vor putea fi capabile să renunţe la exercitarea multor drepturi de suveranitate, deoarece războaiele civile în cadrul familiei europene pentru apărarea Lebensräum-ului vor fi în mare măsură inutile şi, prin urmare, scoase în afara legii. Aceasta va oferi pentru prima dată o bază pentru dezarmare în Europa, deşi, în mod natural, între Lebensraum-ul european va trebui în continuare să fie apărat împotriva atacurilor din exterior (…)

Am arătat deja că cuvântul de ordine "Europa pentru europeni" semnifică o nouă moralitate în familia naţiunilor europene şi că derivă de la un nou precept economic, pe care l-am exprimat în următoarea formă: "necesităţile Europei trebuie, în primul rând, fi îndeplinite de Europa însăşi, şi numai după aceea de străinătate". Am observat, de asemenea, că această nouă moralitate în familia naţiunilor europene şi spaţiul ei lărgit trebuie să presupună sau să aducă o atitudine de preferinţă reciprocă între naţiunile din Europa în ceea ce priveşte aspectele politice şi culturale. Interesul comun al Europei are prioritate faţă de interesul egoist al naţiunilor.

Naţional-socialismul proclamă ca principiu moral fundamental că binele general este mai important decât interesul egoist şi este de asemenea adevărat că interesele comune ale Europei sunt mai importante decât interesele egoiste ale naţiunilor. Acest lucru înseamnă că în noua Europă trebuie să continuăm să evităm naţionalismul egoist şi să ne gândim în loc la binele comun, ca veritabili naţional-socialişti. În acest fel legea morală naţional-socialistă va deveni, de asemenea, baza moralităţii europene.

Dacă nu s-ar întâmpla aşa, naţiunile europene n-ar fi unite de nimic în plus în afara de intereselor şi individualităţilor lor naţionale; naţionalismul, în loc de naţional-socialismul, ar fi în punctul culminant al înţelepciunii; şi cea mai flagrantă expresie a naţionalismului inventată vreodată, britanicul (sic) "?ara mea, corect sau greşit!" ar fi cea mai înaltă expresie a moralităţii umane. (…)

Vezi documentul original (în limba germană)