Ce înseamnă un vot cu DA
pentru poporul irlandez

Grupurile financiare din spatele cartelului petrolului şi medicametelor sunt interesate în controlul pieţele globale gigantice care afectează literalmente fiecare viaţă umană. Exemple elocvente în acest sens sunt domeniile de produse alimentare, sănătate şi energie. De-a lungul secolului trecut, cartelul petrolului şi medicamentelor a extins pieţele sale în aceste trei domenii în afaceri de multe trilioane de euro.

Până acum, fiecare persoană din Europa plăteşte aproximativ patruzeci la sută din venitul său ca "tribut" pentru acest cartel. Totuşi, toate aceste trei pieţe sunt ameninţate de noile tehnologii, care ar putea înlocui cu uşurinţă tehnologiile învechite - ameninţând astfel supravieţuirea cartelului.

Every Person in Europe Today Spends from His/Her Disposable Income on Average

În această situaţie, cartelul petrolului şi medicamentelor nu mai poate supravieţui într-o democraţie. Acesta este motivul pentru care deciziile luate la Bruxelles sunt făcute de către executori aleşi pe sprânceană – Comisia UE.

Aceşti executori proiectează legile, regulamentele şi directivele pentru popoarele europei în spatele zidurilor unei clădiri colosale, la Bruxelles, cu ajutorul unei armate de zeci de mii de tehnocraţi.  La fel ca biroul “Planului pe Patru Ani” din Berlin acum şapte decenii, această clădire serveşte drept birou strategic pentru planificarea şi implementarea preluării Europei de către cartel.

Transformarea Europei într-un stat poliţienesc

Cu ajutorul a miliarde de euro, cartelul petrolului şi medicamentelor a fost capabil să ascundă trecutul său criminal de oamenii lumii pentru mai mult de o jumătate de secol. Dacă este semnat Tratatul de la Lisabona, cartelul nu ar mai avea nevoie să folosească banii pentru a ascunde trecutul său; s-ar folosi de puterea executivă a biroului său politic - Comisia Europeană - pentru a şterge în esenţă toate informaţiile ce afectează interesele sale.

Dar asta nu este tot. Apărarea pieţelor de multe miliarde de euro bazate pe tehnologii învechite - cum ar fi energia din combustibili fosili - împotriva dorinţei tot mai mare a milioane de oameni de a utiliza tehnologiile secolului 21 poate fi realizată doar prin mijloace dictatoriale. Pentru a se pregăti pentru asta, "Bruxelles UE" a luat o serie de măsuri prepatorii de a reduce aproape orice drept civil al celor 500 de milioane de cetăţeni ai săi: aceasta include înregistrarea tuturor comunicaţiilor telefonice, fax şi e-mail; supravegherea şi cenzurarea internetului; monitorizarea circulaţiei cetăţenilor săi; supravegherea video a locurilor publice şi private. În cazul în care tratatul devine lege, toate aceste măsuri vor fi aplicate în continuare.

Dacă doriţi ca toate acestea să se întâmple, votaţi "Da".

Sfârşitul neutralităţii militare

Pentru a-şi proteja pieţele sale globale de multe miliarde de euro în domeniile nutriţiei, sănătăţii şi energiei, cartelul nu doar că trebuie să elimine orice rezistenţă internă în Europa. Acesta trebuie să ia, de asemenea, măsuri decisive pentru a apăra pieţele globale de investiţii în aceste domenii, în întreaga lume. În acest scop, cartelul urmăreşte în mod activ construirea unei armate europene – atât conventională, cît şi nucleară. Multe dintre prevederile Tratatului de la Lisabona detaliază obligaţiile stricte ale statelor membre ale UE de a contribui cu fiii, fiicele şi resursele lor pentru a apăra interesele cartelului de la Capul Bunei Speranţe, până la gheţarii din Groenlanda.

În acest sens, asigurările date Irlandei că neutralitatea militară tradiţională nu va fi compromisă de către Tratatul de la Lisabona sunt complet lipsite de valoare. Deoarece, în ciuda tuturor afirmaţiilor contrare, nici un singur cuvânt din tratat nu a fost schimbat de când Irlanda a votat "Nu", în iunie 2008.

Orice speranţă pentru un proces democratic potenţial în cadrul UE cu privire la o decizie de a merge la război – sau chiar dreptul de veto – sunt o iluzie. Cele mai importante ţări de export ale cartelului petrolului şi medicamentelor sunt, de asemenea, puterile militare şi nucleare de top din Europa. Guvernele lor s-au angajat să apere interesele cartelului cu orice preţ.

Valori morale sau conexiuni dubioase

Corupţia în rândul funcţionarilor săi a fost o problemă constantă în cadrul Comisiei Europene încă de la începuturile sale. Atitudinea comisarilor săi cu privire la problemele morale pot fi, probabil, cel mai bine rezumate în cadrul unui eveniment care a avut loc în noiembrie 2004. Rocco Buttiglione, un prieten devotat catolic şi personal al pe atunci Papei Ioan Paul al II-lea, a fost numit ca fiind unul dintre cele mai noi membri ai Comisiei Europene. La scurt timp după aceea, el a fost respins din cauza convingerilor sale ferm catolice pe care le-a apărat în mod public.

Buttiglione was replaced by Franco Frattini, the Buttiglione a fost înlocuit de Franco Frattini, ministrul italian de externe şi aliat apropiat al lui Silvio Berlusconi. După cum a raportat în Times pe 10 noiembrie 2004, după plecarea sa, "Buttiglione a adăugat un foc de avertisment, spunând în timpul audierilor de confirmare a lui Frattini: "Sper ... că nimeni nu-l întreabă dacă este francmason."

În ciuda acestui avertisment deschis, Frattini a devenit vicepreşedinte al Comisiei Europene, în mod ironic, cu responsabilitate pentru Justiţie, Libertate şi Securitate. În această calitate, Frattini a supravegheat personal modificarea legislaţiei, care ar reduce drepturile civile din Europa şi afectează, în esenţă, fiecare sector al vieţii în UE.

Acest episod, oricât de nevinovat ar părea, aruncă o lumină revelatoare asupra valorilor morale ale "Bruxelles UE".

Dacă aveţi valori morale diferite, aveţi posibilitatea să votaţi "NU" pe 2 octombrie.

Sfârşitul agriculturii independente în Irlanda

Cel mai recentă piaţa mondială identificată şi dezvoltată strategic de cartel este cea a hranei noastre zilnică şi a alimentelor. În scopul de a transforma mâncarea noastra într-o afacere de investiţii la nivel mondial, moleculele moştenirii (genele), trebuie să fie modificate în aşa fel încât să poată fi brevetate - şi, prin urmare, literalmente deţinute de multinaţionale chimice.

Pentru a face lucrurile mai rele, genele acestor organisme modificate genetic (OMG-uri)  sunt modificate în aşa fel încât să poată fi plantate sau însămânţate doar o singură dată. Aceste seminţe modificate genetic, odată impuse fermierilor unei naţiuni, fac ca întregul sector agricol să depindă de companiile multinaţionale care le produc. Pentru o ţară ca Irlanda, cu o istorie agricolă datând de milenii, aceasta ar crea o dependenţă fatală pentru zeci de mii de fermieri de companiile multinaţionale care operează mii de subsidiare.

Acesta nu este un scenariu de viitor.

Comisia UE a aprobat deja, pentru plantare şi consumul uman în întreaga Europă, primele alimentele modificate genetic, rapiţă şi soia modificate genetit, produse de - aţi ghicit – fosta companie IG Farben, Bayer. Aprobarea acestor produse a mers mai departe în ciuda opoziţiei publice copleşitoare faţă de OMG-uri, ceea ce este un semn inconfundabil pentru rolul pe care Comisia Europeană îl joacă.

Dacă doriţi să protejaţi habitatul natural al Irlandei, a independenţa fermierilor irlandezi şi starea de sănătate a familiei dumneavoastră, puteţi face acest lucru votând "NU" pe 2 octombrie.