Ce înseamnă un vot cu NU pentru poporul irlandez

Independenţa de sub jugul "Bruxelles UE" este o condiţie prealabilă pentru Irlanda pentru a deveni o naţiune model pentru tehnologiile independente ale secolului 21 şi un exemplu strălucit pentru viitorul Europei şi al lumii.

Nu fiţi intimidaţi de ameninţările că Irlanda va fi izolată de Europa în cazul în care se votează "Nu", sau că votul cu "Da" este vital pentru redresarea economică a Irlandei. Nici una dintre aceste afirmaţii sunt adevărate. Numai lucruri bune vor veni dintr-un vot cu "Nu". De fapt, un vot cu "Nu" este baza pentru ca Irlanda să devină un lider în tehnologiile mai curate, mai ecologice şi independente ale secolului 21 în domeniile cheie ale vieţii, pentru Europa şi pentru întreaga lume.

Irlanda are o poziţie geografică unică şi o moştenire puternică în agricultură, pescuit şi alte industrii bazate pe natură. Protejarea şi dezvoltarea acestui patrimoniu, şi menţinerea statutului său independent este în interesul poporului irlandez şi este baza pentru prosperitatea viitoare. Mai jos sunt câteva exemple de modul în care acest patrimoniu unic poate fi folosit pentru a dezvolta tehnologiile secolului 21.

Devenirea Irlandei o naţiune model pentru agricultură fără OMG-uri şi alimente ecologice fără pesticide

Secole de independenţă agricole sunt ameninţate de cartelul petrolului şi medicamentelor şi promovarea de către acesta a OMG-urilor pe teritoriul Europei. Aprobarea Tratatului de la Lisabona va deschide porţile pentru OMG-uri de a distruge patrimoniul agricol al Irlandei şi de a crea o dependenţă fatală atât pentru fermieri, cât pentru consumatori asupra multinaţionalelor OMG.

Această ameninţare este, în acelaşi timp, o oportunitate istorică pentru poporul irlandez de a dezvolta strategii alternative şi de a promova tehnologiile sigure şi independente ale secolului 21, cum ar fi agricultura ecologică. Irlanda ar putea:

Acest lucru ar evita o dependenţă fatală a populaţiei irlandeze de producătorii seminţelor şi produselor alimentare modificate genetic.

Devenirea Irlandei o naţiune model de deplină independenţă naţională de energie pe bazată pe energii regenerabile

Irlanda a devenit deja una dintre naţiunile de top pentru cercetarea în domeniul energiei regenerabile. Datorită poziţiei sale geografice privilegiate este predestinată pentru a prelua un rol de lider la nivel mondial pentru dezvoltarea de politici energetice naţionale.

Tehnologiile cheie de energie regenerabilă, în care Irlanda ar putea aibă un rol important de conducere economică şi ştiinţifică în acest domeniu, includ energia eoliană, solară, a mareelor, hidrogenului şi biomasei.

Toate aceste tehnologii sunt punct de vedere tehnic disponibile acum şi pur şi simplu trebuie să fie dezvoltate şi optimizate pentru aplicarea în masă.

Făcând acest lucru, poprul irlandez ar aduce o contribuţie strategică de reducere a dependenţei de cartelul petrochimic şi ar fi de ajutor pentru a elibera lumea de tirania de petrolului.

Protejarea independenţei industriei pescuitului din Irlanda şi dezvoltarea de noi, inovatoare industrii maritime

Datorită politicilor de pescuit ale UE, care favorizează importurile din afara UE, şi a flotei statelor mai mari membre ale UE , pescarii irlandezi sunt defavorizaţi.

Între timp, UE are în vedere acordarea de undă verde pentru creşterea comercială a peştelui modificat genetic, în ciuda riscului potenţial de sănătate pentru oameni şi impactul devastator pe care l-ar avea.

Un "Da" pentru Tratatul de la Lisabona ar accelera aceste evoluţii profund îngrijorătoare şi ar putea duce în cele din urmă la devastarea întregii industrii irlandeze de pescuit.

Ca atare, protejarea independenţei industriei pescuitului irlandez înseamnă un vot cu "NU" pe 2 octombrie. Mai mult decât atât, în acest domeniu, ameninţările actuale la "Bruxelles UE" oferă o oportunitate unică de a dezvolta strategii pentru utilizări noi, inovatoare şi responsabile a abundentului habitat marin irlandez. Aceste zone includ cultivarea florei şi faunei marine pentru utilizări în nutriţie şi medicină.

Protejarea drepturilor muncitorilor irlandezi

Un "Da" la votul pe 2 octombrie ar face ca drepturile muncitorilor irlandezi să devină aservite afacerilor. Sindicatele au solicitat includerea unei clauze de progres social în Tratatul de la Lisabona carfe, dacă ar fi fost inclusă, ar fi clarificat faptul că dreptul fundamental de a se organiza şi dreptul la grevă să nu fie în nici un fel subordonate intereselor corporaţiilor multinaţionale şi pieţelor lor. Cu toate acestea, acest lucru a fost respins.

Ca atare, având în vedere modul în care condiţiile de muncă şi remunerare ale muncitorilor au ajuns deja să fie atacate de birocraţia "Bruxelles la UE" în ultimii ani, este clar acum că, în cazul în care Tratatul de la Lisabona trece, interesele de profit ale corporaţiilor multinaţionale vor avea prioritate legală asupra drepturilor muncitorilor irlandezi. Prin a spune "Nu" pe 2 octombrie, muncitorii din Irlanda ar putea declanşa un precedent pentru colegii lor din întreaga Europă de a fi fermi împotriva acestei subminări a drepturilor fundamentale ale muncitorilor şi sindicatelor comerciale.

Devenirea Irlandei o naţiune model pentru medicina secolului 21

Începând cu experimentele criminale pe deţinuţi nevinovaţi din lagărele de concentrare, documentate în Tribunalul de la Nuremberg, Bayer, Hoechst şi alţi membri ai cartelului de medicamente farmaceutice au dezvoltat “chimio”-terapii foarte toxice cu rezultate dubioase, de multe ori mortale.

Cercetări ştiinţifice recente arată că agenţii terapeutici şi preventivi cei mai eficienţi pentru a controla leucemia şi alte boli netratabile până în prezent sunt agenţi biologici derivaţi din plante care includ polifenoli, sulforafani precum şi alte microelemente. Unele dintre aceste substanţe sunt incluse în cantităţi mari în broccoli si alte plante crucifere, care sunt cultivate din belşug în Irlanda.

De asemenea, acizii omega derivaţi din peşte au fost recunoscuţi a avea proprietăţi de subţiere a sângelui şi alte proprietăţi cardiovasculare de protecţie care pun în umbră proprietăţile anticoagulante a aspirinei Bayer, datorită sursei lor naturale şi sigure.

Cea mai mare bibliotecă on-line din lume, a guvernului SUA, enumeră deja sute de studii de cercetare şi clinice care documentează beneficiile acestor compuşi naturali.

Astfel, prin votul cu "Nu" pentru "Bruxelles UE", Irlanda ar putea deveni un model de naţiune în domeniul terapiilor fito-biologice şi marine şi ar putea deveni un lider în acest domeniu inovator de medicină a secolului 21.

Independenţă naţională!

Prin respingerea aşa-numitului Tratat de la Lisabona pe 2 octombrie, Irlanda şi-ar putea lua viitorul în propriile mâini, mai degrabă decât să se supună intereselor din spatele "Bruxelles UE". În domeniul securităţii naţionale, Irlanda ar putea menţine poziţia sa tradiţională de neutralitate şi să evite a fi obligată să adere la sau să sprijine oricare armată europeană. În plus, aşa cum este rezumat aici, Irlanda ar putea deveni o naţiune model pentru tehnologiile-cheie ale secolului 21, care pot ajuta efectiv la îmbunătăţirea a milioane de vieţi în Irlanda, Europa şi în lume.

Toate cele de mai sus sunt posibile numai în cazul în care poporul irlandez votează NU pe 2 octombrie!