Votul dumneavoastră negativ va proteja democraţia pentru popoarele din Europa

Când oamenii din Irlanda vor vota NU pe 2 octombrie, acesta va fi o victorie a democraţiei pentru Irlanda şi un far de libertate pentru Europa şi întreaga lume. Orice persoană democratică vede că, înainte de a putea fi luată o decizie cu privire la viitoarea structură politică a Europei, poparele din Europa trebuie să aibă în primul rând dreptul de a stabili şi de a vota pe o constituţie democratică care consacră pentru totdeauna drepturile lor fundamentale şi inalienabile în calitate de cetăţeni ai Europei. Apoi, şi numai atunci, putem - poparele din Europa, puterea suverană finaăl - delega oricui puterea de a ne guverna. Este iresponsabil faţă această generaţie şi faţă cele viitoare să dăm cest drept suveran la unui edificiu fundamental nedemocratic ca "Bruxelles UE".

Secole de influenţă irlandeză asupra democraţiei globale

Puţine naţiuni din istoria planetei noastre au avut o influenţă mai mare asupra răspândirii democraţiei decât cea a Irlandei. Cel puţin 25 de preşedinţi ai Statelor Unite - inclusiv George Washington, Andrew Jackson şi alţi părinţi fondatori ai acestei ţări - au origini irlandeze ancestrale.

Aceşti oameni au dus cu ei valorile irlandeze de deschidere, democraţie şi libertate şi le-au făcut fundamentul constituţional al uneia dintre cele mai avansate democraţii din lume. În Statele Unite, aceste valori constituţionale fundamentale au fost recent puse la încercare atunci când preşedintele Barack Obama a fost ales pentru a pune capăt unei ere abuzive de guvernare. Alegerea lui Obama a fost realizată de către o mişcare vastă de oameni care au profitat de dreptul lor constituţional de a pune capăt a ceea ce chiar şi New York Times a descris ca o "tiranie".

Prin contrast Tratatul de la Lisabona ar exclude categoric astfel de procese democratice pentru popoarele din Europa - atât în prezent, cât şi în viitor. Guvernul de-facto numit de "Bruxelles UE" - Comisia Europeană - nu poate fi revocat din funcţie de către popoarele din Europa, indiferent de cât de grave sunt abuzurile şi "tirania".

Deoarece popoarelor din celelalte ţări ale Europei le-a refuzat dreptul de a vota cu privire la Tratatul de la Lisabona, cetăţenii irlandezi au posibilitatea şi responsabilitatea de a deveni gardieni ai libertăţii şi democraţiei în Europa şi în lume.

Votaţi NU pentru Irlanda

Orice ar încerca politicienii să vă spună, adevărul este că Irlanda nu este deloc singură în opoziţia faţă de Tratatul de la Lisabona. Preşedinţii şi curţile constituţionale din acele ţări care au fost cele mai afectate de cucerirea anterioară cartelului petrolului şi medicamentelor în timpul celui de al Doilea Război Mondial au fost deosebit de activi în a i se opune:

Referendumul irlandez din 2 octombrie nu este pur şi simplu o luptă irlandeză. Este o luptă europeană dusă pe teritoriul irlandez, o luptă dintre popoarele din Europa care doresc democraţie şi cartelul petrolului şi medicamentelor care vrea să cimenteze dominaţia sa asupra Europei prin intermediul "Bruxelles UE".