Rădăcinile întunecate ale "Bruxelles UE"

Acest articol evidenţiază locul de naştere al "Bruxelles UE" pe masa de lucru a coaliţiei Nazism / IG Farben pentru o Europă postbelică sub controlul lor. Acesta este un extras din discursul Dr. Rath cu ocazia primirii premiului "Releu de viaţă " de la supravieţuitorii lagărului de concentrare Auschwitz.

1925: Bayer, BASF, Hoechst and other chemical/pharmaceutical multinationals formed IG Farben Industrie AG

Pregătirile corporative al celui de Al Doilea Război Mondial au început încă din 1925, când Bayer, BASF, Hoechst şi alte companii multinaţionale germane au format un cartel numit "Industria IG Farben". Scopul declarat al acestui cartel a fost de a obţine controlul pieţelor globale în sectoarele industriale cheie de chimie, produse farmaceutice şi produse petrochimice. Deja în 1925, atunci când acest cartel a fost înfiinţat, valoarea sa corporativă a depăşit 11 miliarde mărci germane şi avea mai mult de 80.000 de angajaţi.

Key Business: Pharma-Investment Business with Disease

Una dintre industriile strategice pentru care IG Farben căuta un control la nivel mondial a fost "afacerea de investiţii" farmaceutice. Ei ştiau că industria farmaceutică nu este în primul rând o industrie de sănătate, ci o afacere de investiţii care defineşte corpul uman ca pe o piaţă de desfacere. În timp ce se prezintă ca un furnizor de sănătate, întreaga existenţă a acestei industrii de investiţii a fost bazată pe continuarea şi extinderea bolilor ca pieţe de miliarde de dolari pentru medicamentele patentate.

Condiţia prealabilă pentru stabilirea unui monopol la nivel mondial pentru aceste afaceri de investiţii cu medicamente patentate a fost încercarea de a elimina sistematic toate terapiile naturale non-brevetabile.

From 1933 IG Farben "Invests" in the Nazis as Part of their Plans for World Conquest

În 1933 IG Farben a devenit cel mai mare finantator al naziştilor. Iar în următorii ani, acest cartel german chimic / farmaceutic a devenit complicele corporative în pregătirile pentru cucerirea militară a Europei.

The Strategic "Investment" of IG Farben to Create a "European Market" for IG Farben

Înregistrările Tribunalului pentru Crime de Război de la Nurnberg arată că Bayer, BASF şi Hoechst au dat mai mult de 80 de milioane de mărci germane naziştilor şi sub-organizaţiilor acestora. În schimbul acestei "investiţii" IG Farben a preluat industria petrochimică, chimică şi farmaceutică în ţările ocupate în timpul celui de Al Doilea Război Mondial, cu scopul final de a crea şi de a domina o "piaţă europeană" de la Lisabona la Sofia.

The 1940 IG Farben Patent for the "European Reich"

Acest document al Tribunalului pentru Crime de Război de la Nürnberg, o scrisoare adresată de directorul IG Farben Knieriem guvernului nazist la 20 iulie 1940 - la scurt timp după victoria asupra Franţei -, prezintă instrumentele prin care IG Farben intenţiona să cimenteze rolul său cheie în Europa. Scrisoarea IG Farben specifică o monedă comună europeană, un drept european comun şi chiar un sistem judiciar european - toate acestea sub controlul coaliţiei Nazism / IG Farben.

IG Auschwitz: 100% Subsidiary of IG Farben Industries

La Auschwitz, IG Farben a construit cel mai mare complex industrial din Europa, pentru a produce substanţe chimice şi explozibili pentru frontul de Est în Al Doilea Război Mondial. Acest complex industrial de 24 kilometri pătraţo - precum şi extinderea masivă a lagărelor de concentrare din apropiere ca rezervor de muncă forţată - a fost finanţat cu credite de aproape un miliard de mărci germane de către Deutsche Bank.

Bayer Pharmaceutical Division of IG Farben Tested their "Chemo"-Drugs in the KZ's for Free

Divizia farmaceutică Bayer a folosit mii de prizonieri în experimente mortale pentru a testa substanţele lor chimice brevetate, ca şi "chimioterapie".

1947/48: 24 IG Farben Managers were tried in the Nuremberg War Crimes Tribunal

În timpul Tribunalului pentru Crime de Război de la Nuremberg 24 de manageri ai Industriei IG Farben au fost judecaţi pentru crime împotriva umanităţii şi mulţi dintre ei au fost condamnaţi.

US Chief Prosecutor Telford Taylor: Without IG Farben, the Second World War would not have been possible!

Procurorul SUA Telford Taylor a rezumat rolul acestui cartel chimic în timpul Tribunalului de la Nurnberg în felul următor: fără IG Farben, al Doilea Război Mondial nu ar fi fost posibil.

www.profit-over-life.org: More than 40,000 records from the Nuremberg War Crimes Tribunal against IG Farben online for the first time after 6 decades of silence

Timp de şase decenii, înregistrările Tribunalului de la Nurnberg împotriva conducătorilor cartelului IG Farben au fost ascunse în arhive. În luna iulie a acestui an, fundaţia noastra a avut acces la aceste fişiere şi a publicat pe internet peste 40.000 de pagini ale acestui important tribunal. De acum înainte, toată lumea, elevi şi adulţi deopotrivă, pot citi şi studia aceste documente importante online, oriunde în lume.

After World War II: From Zyklon B Manufacturer to the Position of CEO of BASF

Odată cu începutul Războiului Rece, o parte dintre directorii IG Farben, care au fost judecaţi la Nürnberg au fost reintroduşi în cele mai înalte poziţii ale industriei germane. Karl Wurster, preşedintele Degesch - producătorul Cyclon B pentru camerele de gazare de la Auschwitz - a devenit director executiv al BASF.

After World War II: From Convicted War Criminal to the Position of Chairman of Bayer

Fritz Ter Meer, directorul Bayer şi IG Farben condamnat la Nürnberg pentru genocid şi crime comise la Auschwitz, a fost eliberat din închisoare după numai patru ani. La 10 ani după ce a fost condamnat ca şi criminal de război la Nürnberg a devenit preşedinte al Consiliului de Supraveghere al Bayer din nou.

After World War II: From the List of War Criminals to the Architect of Postwar Germany

Hans Globke a fost co-autor al legilor rasiale de Nürnberg si a fost, de asemenea, responsabil pentru redactarea noilor legi ale Marelui "Reich" european în ţările ocupate de nazişti în timpul celui de al Doilea Război Mondial.

After World War II: Globke Becomes the "Grey Eminence" Behind Adenauer in Postwar Germany

După al Doilea Război Mondial, Globke a devenit ministru al Cancelariei de la biroul cancelarului german Adenauer. Ca "eminenţă cenuşie" şi în afara oricărui control parlamentar, el controla în esenţă toate aspectele vieţii politice din Germania de Vest postbelică, de la Serviciul Secret, la continuarea planurilor cartelului petrolului şi medicamentelor pentru a cuceri Europa sub forma nou-construite UE.

Professor Dr. jur. W. Hallstein

Walter Hallstein, un profesor de drept proeminent în regimul nazist a declarat într-un discurs din 1939: "Una dintre cele mai importante legi (în ţările europene ocupate) este" Legea privind protecţia de sângelui şi onoarei germane..."

The "Blood and Honor" Nazi Lawyer Hallstein Becomes the Architect of the EU Commission - the Cartel's New Politburo - and its First President

În 1957 acelaşi avocat al "sângelui şi onoarei" a devenit arhitectul cheie al structurii de bază a Uniunii Europene şi primul şef al "Comisiei Europene" - organul executiv al UE proiectat de la început pentru a guverna Europa în afara oricărui control democratic.

Nazi/IG Farben Men Design and Implement the "European Commission" as the Political Executive of the Cartel's Postwar Rule over Europe

Rezumând, naziştii şi oamenii IG Farben au proiectat Comisia Europeană ca "Biroului Politic" al guvernării postbelice a Cartelului Farmaceutic peste Europa.

The Cartel's Dictatorial Powers are Masked with Pseudo-Democratic "EU Elections"

Ca un rezultat direct al influenţei acestor interese, deciziile Parlamentului European au o influenţă redusă, dacă au vreo influenţă, în privinţa legilor şi aşa-numitelor "directive UE", impuse de "Comisia UE" asupra vieţii a 400 de milioane europeni.

În acelaşi timp, alegerile pentru Parlamentul European sunt ceva mai mult decât o mascaradă, înşelând europenii prin portretizarea structurii UE ca un sistem democratic.

The EU is Not a Democratic Structure

La baza oricărei democraţii este puterea poporului. În cazul în care puterea executivă nu mai este controlată de voinţa poporului, democraţia se transformă într-o dictatură.

The Goals of the Pharma/Oil Cartel Then and Now: Economic and Political Control from "Lisbon to Sofia"

Astăzi, umbrele IG Farben sunt încă persistente peste Europa. Obiectivelor succesorilor IG Farben li se alătură astăzi multinaţionalele petrolului şi medicamentelor din alte ţări europene. Dar obiectivele lor rămân acelaşi ca şi cele ale IG Farben în timpul celui de al Doilea Război Mondial: de a stabili şi controla o piaţă europeană de la "Lisabona la Sofia" cu medicamente farmaceutice patentate şi alte produse high-tech brevetate.

Vastele zone pentru care aceste interese corporatiste caută controlul astăzi acoperă tot mai multe domenii ale societăţii şi ating fiecare viaţă de pe continentul nostru. Acestea includ patentele pentru gene - în scopul de a obţine controlul asupra moleculelor moştenirii şi vieţii - şi a brevetelor asupra plantelor modificate genetic cu scopul de a obţine controlul asupra hranei de zi cu zi.

The Victims of the Pharmaceutical Business with Disease Surpass Those of All Wars Together

Cea mai cunoscută dintre aceste industrii care caută obţinî controlul asupra vieţilor noastre este "afacerea farmaceutică cu boala". Aşa cum am menţionat mai înainte, această industrie se bazează pe promisiunea de a oferi sănătate, dar întreaga sa existenţă depinde de promovarea bolilor ca pieţe de desfacere. Ştim astăzi că bolile cardiovasculare, cancerul, deficienţele imunitare si alte boli pot fi, în mare masură, prevenite. Perpetuarea lor deliberată pentru câştigul corporativ al afacerilor cu medicamente farmaceutice este o crimă.

Ca urmare a practicii de afaceri lipsită de etică a acestei industrii, numărul de victime ale acestui model de afaceri frauduloase a trecut de un miliard de oameni şi a depăşit numărul de victime din toate războaiele omenirii luate împreună.

Desperate Measures of Control

Sub pretextul luptei împotriva terorismului, aceeaşi Comisie UE a emis recent o directivă care va transforma Europa într-un "continent orwellian". În conformitate cu această Directivă UE, de acum orice număr de telefon pe care îl veţi apela, orice e-mail la care veţi scrie va fi stocat. Şi nu numai de la tine, ci de la 400 de milioane de oameni din întreaga Europă. Nu este greu de înţeles ce înseamnă aceste instrumente în mâinile acestor grupuri de interese care au abuzat atât de des de puterea lor în trecut.