"Bruxelles UE" o structură tot mai erodată

Recenta decizie a Curţii Constituţionale germane, la ratificarea Tratatului de la Lisabona de către Germania, nu ameninţă doar programul Berlinului pentru ratificarea tratatului: erodează, de asemenea, şi mai mult credibilitatea "Bruxelles UE" în sine. După cum este descris elocvent în analiza cuprinzatoare publicată în ziarul de limbă germană Der Spiegel, publicată pe 6 iulie, hotărârea instanţei şi posibilele sale ramificaţii sunt o bombă politică care ar putea să încline balanţa pentru celelalte ţări europene care nu au ratificat încă tratatul - şi anume Irlanda, Polonia şi Republica Cehă.

În contrast cu declaraţiile premature şi incorecte ale acelor comentatori şi politicieni care au susţinut că hotărârea a fost favorabilă pentru ratificarea Tratatului de către Germania, examinarea sa arată că provocarea juridică depusă în instanţă a fost un mare succes - mai ales, astfel având în vedere că reclamanţilor şi solicitanţilor trebuie să le fie rambursate cheltuielile necesare proporţional cu succesul lor în cadrul procedurii.

În esenţă, Curtea a statuat că, prin adoptarea aşa-numitei "lege de însoţire" a Tratatului de la Lisabona, care stabileşte drepturile Parlamentului german de a participa la legislaţia europeană, Germania a renunţat la drepturile semnificative de monitorizare în favoarea "Bruxelles UE". Potrivit judecătorilor, acest supune, în mod neconstituţional, poporul german capriciilor unei birocraţii care nu are suficientă legitimitate democratică.

Mai mult decât atât, declaraţiile finale ale deciziei instanţei stabilesc clar că UE nu este un stat, ci mai degrabă o "asociaţie de state suverane". Ca atare, rezultă că nu poate exista nici o uniune suverană a cetăţenilor şi nici un organ complet reprezentativ sub formă de Parlament European – despre acesta din urmă judecătorii precizează în mod clar că este finalmente nedemocratic.

În mod semnificativ, prin urmare, Curtea a depus o cerere la Parlamentul german pentru a trece o nouă lege a procesului. Acest lucru ar putea permite fiecărui cetăţean german să depună un proces special al UE la Curtea Constituţională împotriva reglementărilor şi standardelor europene. Ca urmare, indiferent la ce acord ajung reprezentanţii germani la Bruxelles, va exista întotdeauna riscul unei plângeri depuse împotriva lor. Efectul pe care acest lucru ar avea asupra dictaturii Bruxelles UE este unul profund.

Încetul cu încetul, prin urmare, devine din ce în ce mai clar că asistăm la începutul sfârşitului experimentului "Bruxelles UE". În timp ce cancelarul Merkel şi prietenii ei ar mai putea încerca să pretindă în faţa lumii că tratatul a eliminat un obstacol important, realitatea este că planurile lor profund nedemocratice pentru viitorul Europei se fac bucăţi în jurul lor.

 
Pentru a citi o analiză a hotărârii publicată în ziarul Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), faceţi clic aici.

Pentru o analiză mai amănunţită, dintr-o perspectivă irlandeză, descriind modul în judecata germană schimbă fundamental experimentul "Bruxelles UE", citiţi articolul lui Bruce Arnold în ziarul Irish Independent făcând clic aici.

Pentru a citi hotărârea Curţii Constituţionale germane, faceţi clic aici.

Pentru a citi comunicatul de presă al Curţii Constituţionale germane care a însoţit hotărârea, faceţi clic aici.