Fundalul campaniei
“Respingeţi Tratatul de la Lisabona”

După publicarea acestor fapte istorice pe internet, am considerat că este responsabilitatea noastră de a aduce această informaţie importantă în atenţia factorilor de decizie politică din Europa. Cum ultima cucerire a Europei nu a reuşit, cea mai frecventă scuză a organizatorilor ei pe parcursul Tribunalului de la Nuremberg a fost: n-am ştiut

Prin confruntarea politicienilor din Europa cu aceste informaţii grave, ne-am asigurat că această scuză nu va funcţiona de data aceasta. Prin încurajarea cetăţenilor din întreaga Europă de a trimite protestele lor împotriva actului de la Lisabona reprezentanţilor lor politici – legându-le de informaţiile istorice ale acestui site - epoca tăcerii s-a termina. De acum înainte, oamenii din Europa vor fi în măsură să distingă în mod clar reprezentanţii lor politici în două grupe:

  1. Cei care îşi dau seama că, după expunerea rădăcinilor "Bruxelles UE" 1. în al treilea Reich, acest experiment s-a încheiat şi trebuie să fie înlocuit rapid cu un efort de a construi o Europă democratică cu larga participare a locuitorilor săi.

  2. Cei care trăiesc cu iluzia că nimic nu s-a întâmplat şi continuă să-şi înşele proprii alegători cu privire la adevărata natură a "Bruxelles UE", acţionând astfel vădit împotriva intereselor sănătăţii şi vieţii oamenilor din Europa.

Suntem convinşi că acest site şi campania "Respingeţi Tratatul de la Lisabona" sprijină oamenii din Europa să se facă distincţia clară între aceste grupuri şi să tragă propriile concluzii.